e-Arşiv Fatura Nedir? e-Arşiv Fatura Nasıl Kesilir?

Günümüzde alışveriş işlemlerinin birçok aşaması elektronik ortamda gerçekleştirilir. Her alışverişten sonra düzenlenmesi gereken fatura belgesinin elektronik versiyonu e-Fatura’nın bir çeşidi olan e-Arşiv fatura, elektronik faturaları geniş çapta kullanıcıya gönderebilme imkanı tanırken aynı zamanda faturanın muhafazasını da mümkün kılar.

e-Arşiv Fatura Nedir?

e-Arşiv Fatura elektronik fatura düzenlemeye, göndermeye ve muhafaza etmeye yarayan bir uygulamadır. e-Arşiv Fatura e-Fatura’nın bir çeşididir. e-Fatura ve e-Arşiv Fatura arasında bazı temel farklar bulunur. e-Arşiv Fatura karşı tarafın e-Fatura kullanıcısı olmadığı durumlarda gönderilir. e-Arşiv Fatura’lar e-Arşiv uygulaması üzerinden oluşturulur. Aynı zamanda bu uygulama sayesinde elektronik faturalar dijital şekilde depolanır.

e-Arşiv Fatura Ne İşe Yarar?

e-Arşiv Fatura’nın en temel görevi e-Fatura kullanıcısı olmayan alıcılara da elektronik fatura gönderebilmektir. Bu sayede faturayı düzenleyen taraf e-Fatura kullanıcısı olmayan muhatabına fatura gönderebilmek için posta ve matbu maliyetlerinden kurtulmuş olur. e-Arşiv Fatura uygulaması sayesinde elektronik faturalar kısa süre içerisinde oluşturulabilir, ibraz edilebilir, raporlanabilir ve gönderilebilir. Elektronik faturaların depolanması da bu uygulamanın temel görevlerindendir.

e-Arşiv Fatura Neden Kesilir?

e-Arşiv Fatura’nın kesilme nedeni standart bir fatura ile aynıdır. Her alışverişten sonra faturanın kesilmesi gerekir. Fatura alışveriş sürecinin vergilendirilmesini, bütün aşamaların şeffaf şekilde taraflarca bilinmesini, sonrasında yapılacak analiz ve raporlarda baz alınacak verinin oluşmasını mümkün kılar. e-Arşiv Fatura’da fiziki bir fatura belgesinde yer alan bütün bilgiler yer alır. Ticari faaliyet gösterenlerin e-Arşiv Fatura’yı tercih etmelerindeki en büyük neden kolaylık ve daha az maliyetli olmasıdır.

e-Fatura Hangi Durumlarda Kesilir?

e-Fatura yalnıza e-Fatura uygulaması kullananlar ile yapılan alışverişlerde kesilebilir. e-Fatura kullanıcısı olan birisinin e-Fatura kullanıcısı olmayan bir tarafa e-Fatura göndermesi mümkün değildir. Tarafların uygunluğu dahilinde herhangi bir alışveriş için e-Fatura kesilebilir.

Güncellenen değişikliklerin detayına linktenulaşabilirsiniz. https://www.gib.gov.tr/509-sira-nolu-vergi-usul-kanunu-genel-tebliginde-degisiklik-ongoren-teblig-taslagi-yayimlanmistir