E-defter

Barsoft E-Defter
Fiyatlandırma için arayınız

e-Defter, Türkiye'deki mükelleflerin Vergi Usul Kanunu kapsamında tutmakla yükümlü oldukları defterlerin elektronik ortamda tutulmasıdır. e-Defter uygulaması, Vergi Usul Kanunu'nun 232'nci maddesi uyarınca, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren mükellefler tarafından kullanılmaktadır.

   e-Defter uygulaması ile mükellefler, Vergi Usul Kanunu'na göre tutmak zorunda oldukları defterleri elektronik ortamda oluşturabilir, saklayabilir, düzenleyebilir ve beyan edebilirler. Bu sayede kağıt ortamında tutulan defterlerin saklanması, arşivlenmesi ve beyan edilmesi gibi işlemlerle ilgili zaman ve maliyet tasarrufuu sağlanırken, aynı zamanda vergi işlemlerinin de hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkün hale gelmektedir.

Kimler E-Defter Uygulamasına Geçiş Yapabilir

Türkiye'de Vergi Usul Kanunu'na göre defter tutma yükümlülüğü olan tüm mükellefler, e-Defter uygulamasına geçiş yapabilir. Bu kapsamda, ticari işletmeler, serbest meslek erbapları, kooperatifler, dernekler, vakıflar gibi vergi mükellefi olan her türlü kurum veya kuruluş e-Defter uygulamasını kullanabilir.

  Ayrıca, e-Defter uygulamasına geçiş yapmak isteyen mükelleflerin, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden e-Defter Portalı'na kayıt olmaları ve sisteme giriş yapmaları gerekmektedir. E-Defter uygulaması için kayıt ve giriş işlemleriyle ilgili detaylı bilgi Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer almaktadır.

E-Defterde Mali Mühür, E-İmza ve Zaman Damgası Kullanımı

 

E-Defter uygulamasında mali mühür, e-imza ve zaman damgası kullanımı zorunludur. Bu unsurların kullanımı, e-Defter'in güvenilirliğini arttırarak defter kayıtlarının gerçekliğinin korunmasını ve mücbir sebepler dışındaki nedenlerle defter kayıtlarının silinmesi, değiştirilmesi veya kaybolması gibi durumların önüne geçilmesini sağlar.

Mali mühür, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen ve vergi mükelleflerinin vergi beyannameleri ve benzeri belgeleri elektronik ortamda imzalamasına olanak tanıyan bir elektronik imza türüdür. E-Defter kayıtları, mali mühür ile imzalanarak elektronik ortamda koruma altına alınır.

E-imza ise, yine elektronik belgelerin imzalanmasına yönelik olarak kullanılan bir elektronik imza türüdür. E-Defter uygulamasında, mükellefler kendi e-imzalarını kullanarak defter kayıtlarını imzalayabilirler.

Zaman damgası ise, belirli bir tarihte ve saatte bir belgenin oluştuğunu ve o andaki durumunu kanıtlamak için kullanılan bir hizmettir. E-Defter kayıtları, oluşturuldukları tarih ve saat bilgileriyle birlikte zaman damgası ile işaretlenerek, kayıtların gerçekliği ve bütünlüğü korunur.

Bu unsurların kullanımı, e-Defter kayıtlarının güvenliği ve geçerliliği açısından son derece önemlidir. E-Defter kayıtları bu unsurlarla korunduğu için hem vergi idaresi hem de mükellefler arasında güvenli bir elektronik ortam sağlanmaktadır.

E-Defter Ne İşe Yarar Bize Ne Kazandırır

E-Defter uygulaması, vergi mükelleflerinin Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak defter tutmalarını ve defter kayıtlarını elektronik ortamda saklamalarını sağlayan bir uygulamadır. E-Defter uygulaması, mükelleflere birçok fayda sağlamaktadır. Bunlar şunlardır:

  Kolay ve hızlı işlem yapma imkanı: E-Defter uygulaması sayesinde mükellefler, defter tutma ve beyan etme işlemlerini kolayca ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirler. Ayrıca, elektronik ortamda yapılan işlemler kağıt ortamındaki işlemlere göre daha hızlı sonuçlanır.
  Kolay ve hızlı işlem yapma imkanı: E-Defter uygulaması sayesinde mükellefler, defter tutma ve beyan etme işlemlerini kolayca ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirler. Ayrıca, elektronik ortamda yapılan işlemler kağıt ortamındaki işlemlere göre daha hızlı sonuçlanır.
  Güvenli saklama: E-Defter kayıtları, mali mühür, e-imza ve zaman damgası gibi unsurlarla korunarak güvenli bir şekilde saklanır ve değiştirilemez hale gelir. Bu sayede, defter kayıtlarının gerçekliği ve bütünlüğü korunur.