Temel e-fatura ve ticari e-fatura nedir farklari nelerdir

-Fatura mükelleflerinin fatura kesmeye başlamadan önce bilmesi gerekeniki kavram temel e-Fatura ve ticari e-Fatura kavramlarıdır. e-Fatura’nın ikifarklı türü olan bu iki kavram, özellikleri itibarıyla birbirindenayrılır. Faturanızı hangi e-Fatura senaryosu ile düzenleyeceğinizi bilmeniz, bukavramları öğrenmeniz ile mümkün olur.

Temel e-Fatura Nedir?

e-Fatura türlerinden biri olan temel e-Fatura, bir faturanıngöndericiden alıcıya iletilmesi esasına dayalı olan bir e-Fatura senaryosudur.Temel e-Fatura uygulamasında alıcı, kendisine iletilen faturayı, o faturadaherhangi bir teknik sorun yoksa kabul etmekle yükümlüdür. Yani, alıcınınkendisine iletilen faturayı reddetmesi söz konusu değildir. Ancak faturadateknik bir sorun fark edilirse, alıcının itirazı ile bu fatura iptaledilebilir. Bir temel e-Fatura’yı alıcıya ilettiğiniz andan itibaren onaylanmışolarak kaydedilir.

Ticari e-Fatura Nedir?

e-Fatura türlerinden bir diğeri olan ticari e-Fatura’da ise gönderici,alıcıya faturayı ilettiğinde, alıcının kendisine ulaşan ticari faturayı kabuletme, iptal etme ya da reddetme hakkı mevcuttur. Bu sebeple gönderici, alıcıyaticari e-Fatura düzenleyip ilettiğinde, alıcıdan bu fatura ile ilgili yanıtbekler. Yani, ticari e-Fatura, temel e-Fatura’da olduğu gibi alıcıya iletildiğianda onaylanmaz, onayı alıcıdan bekler.

Görüldüğü üzere temel e-Fatura ve ticari e-Fatura, özellikleriitibariyle birbirinden farklı iki e-Fatura senaryosudur. Elinize ulaşanfaturanın hangi senaryo ile kesildiğini faturanın “Senaryo” yazan kısmındagörebilmeniz mümkündür.

 

Temel e-Fatura ve Ticari e-Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

Öncelikle keseceğiniz fatura, e-Fatura ve e-Arşiv fatura olacak şekildeikiye ayrılır. Faturayı kestiğiniz sistem bunu otomatik olarak belirleyerekkarşı tarafa iletir. Eğer alıcıya kestiğiniz fatura e-Fatura ise bu faturakendi içinde temel e-Fatura ve ticari e-Fatura olarak iki farklı senaryooluşturabilir. Ancak, e-Arşiv fatura kestiyseniz faturanın senaryosu dayalnızca e-Arşiv fatura olarak görünecektir.

Temel e-Fatura ve Ticari e-Fatura senaryoları arasında birtakım farklarbulunur. Bu farkları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

  • Alıcıya iletmek üzerekestiğiniz e-Fatura’yı temel e-Fatura senaryosu ile oluşturmanız halinde,bu fatura karşı tarafa ulaştığı andan itibaren alıcı tarafından kabul edilmişvarsayılır. Faturada yalnızca teknik bir kusur söz konusu olması durumundaalıcı faturayı reddedebilir.
  • Keseceğiniz faturayı ticarie-Fatura şeklinde oluşturacak olursanız, bu fatura alıcıya iletildiği andanitibaren alıcıdan ret ya da onay cevabı beklemeniz gerekir.

Temel e-Fatura ve ticari e-Fatura senaryoları arasındaki farklar sebebiyle taraflar, duruma göre farklı taleplerde bulunabilir. Bu sebeple, faturayı kesmeden önce alıcı ile bu iki senaryodan hangisini tercih edeceğiniz noktasında mutabakat sağlayabilirsiniz. Eğer, böyle bir imkan yok ise karar verme aşamasında ticari e-Fatura kesmeyi tercih edebilirsiniz. Çünkü ticari e-Fatura kestiğinizde alıcının bunu onaylama ya da reddetme hakkı doğar ve özellikle ticari ilişkilerde alıcı, tercih etme hakkını kullanmak ister.

Temel e-Fatura Nasıl Reddedilir?

Temel e-Fatura senaryosunda gönderici, alıcıdan onay ya da retbeklemez ve sistem tarafından fatura alıcıya ulaştıktan sonra otomatik olarakonaylanır. Ancak, 2019 yılı itibariyle, temel e-Fatura iptali kapsamında Gelirİdaresi Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden “e-Fatura İptal Portalı” yayınlayarakbelirli durumlarda temel e-Fatura’nın iptali işleminin önünü açmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 18. maddesi gereği temel e-Faturalar kimidurumlarda itiraza açıktır. e-Fatura İptal Portalı da bu itirazlarınsonuçlanması halinde faturanın iptal edilmesi için kullanılır. Portal vasıtasıile yapılan iptal işlemleri sonucu faturayı kesen tarafa ret yanıtıiletilebilir ve bu, sistem içerisinde itiraz olarak kabul edilir.

Temel e-Fatura’da sistem içerisinde gerçekleştirilecek itirazlarınharicinde de itiraz etme yolları mevcuttur. Ancak, harici yöntemler ile iptalisağlanan faturaların elektronik ortam üzerinde takibi yapılamaz. Bu sebeple,portal üzerinden gerçekleştireceğiniz iptal işlemleri takip açısından işinizikolaylaştırır.

Düzenlenen temel e-Fatura’nın sistem üzerinde iptal edilebilmesiiçin e-Fatura İptal Portalı’nda faturayı kesen tarafın fatura numarası ilefaturanın tutarı bilgisini imzalayarak fatura iptali işlemini alıcıyailetmesi gerekir. Sonraki adımda ise alıcı iptal talebini onaylar.Alıcının iptal talebine onay vermemesi, e-Fatura’nın sistemde geçerliliğinidevam ettirmesi anlamına gelir.

Ticari e-Fatura Nasıl Reddedilir?

Ticari e-Fatura kendi özelliği gereği kesilip alıcıya iletildikten sonraalıcının onayı beklenir. Alıcı fatura için 8 gün içerisinde onay ya da retvermezse ticari e-Fatura otomatik olarak onaylanır.

Bir ticari e-Fatura’nın kabul edildikten sonrareddedilebilmesi için alıcının KEP sistemi yolu ile ticari e-Fatura’yıgönderen kişi ya da kuruma yazı göndermesi gerekir. Tarafların anlaşmasağlaması ile birlikte karşılıklı olarak bu yazıyı arşive eklemesi sonucufaturanın iptali gerçekleşir.

Siz de on binlerce kullanıcısı olan ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir ve anında gönderebilirsiniz.